1. Bảo mật thông tin cá nhân

Bằng việc nhập các thông tin cá nhân của bạn trên website Âm nhạc cho bé. Bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập. Sử dụng với các mục đích như được nêu trong mục 1 Chính Sách này.

2. Thu thập thông tin cá nhân khách hàng của chính sách bảo mật

Thu thập thông tin khách hàng chỉ trong các trường hợp và mục đích sau:

Hỗ trợ mua sắm, vận chuyển sản phẩm

Giải đáp câu hỏi và phản hồi, khiếu nại của quý khách

Thực hiện khảo sát nhu cầu, đánh giá của khách hàng.

Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt web quý khách đang sử dụng mỗi khi truy cập vào website của chúng tôi, gồm:

Địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà trình duyệt này truy xuất đến. Điều này để phục vụ mục đích nâng cấp nội dung và trải nghiệm người truy cập.

Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi quý khách tương tác trên sàn giao dịch thương mại điện tử nhằm đảm bảo tính đồng nhất và linh hoạt giữa các kênh bán hàng cho quý khách, tránh phải lặp lại việc nhập dữ liệu nhiều lần.

Quý khách có thể đăng ký nhận Bản tin của chúng tôi qua email hàng tuần để nhận được những kiến thức về cây cảnh, cập nhật hoạt động mới nhất của Âm nhạc cho bé.

3. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân bạn ra ngoài.
 
Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:
 
Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật
 
Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Âm nhạc cho bé.
 

4. Truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân

Chúng tôi hỗ trợ 24/7 việc truy cập và chỉnh sửa những thông tin cá nhân của quý khách
 
Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.
 

5. Thay đổi về chính sách bảo mật

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung. Nhằm hoàn thiện đối với Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân. Để có được những cập nhật mới nhất. Đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn.