Chính sách bảo hành bao gồm:

Khách hàng mua sản phẩm của Âm nhạc cho bé sẽ có được chính sách bảo hành miễn phí đối với các trường hợp sau: 

Nguyên bảo quản, không vá lỗi, không gạch xóa hay sửa chữa, bôi trơn.

Toàn bộ thông tin bảo hành: sản phẩm mã, số seri, ngày sản xuất, khách hàng sử dụng tên, địa chỉ, ngày mua.

Tem bảo hành và tem niêm yết (nếu có) của Nhà sản xuất trên sản phẩm còn nguyên.

Kỹ thuật error do Nhà sản xuất.

Bảo hành timeout trên phiếu bảo hành vẫn còn hiệu lực.

Sản phẩm không được bảo hành hoặc sẽ phát hành bảo hiểm nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

Không thuộc danh mục được bảo hành từ Nhà sản xuất hoặc nhà phân phối.

Sản phẩm không thỏa mãn một trong những bảo mật điều kiện ở mục 1

Ý khách hàng có thể sửa chữa sản phẩm hoặc sửa chữa tại các trung tâm bảo hành khác.

Sản phẩm bị hư hỏng do hư hỏng người sử dụng và hư hỏng hư hỏng không nằm trong phạm vi bảo hành của Nhà sản xuất.

Sản phẩm sẽ được thu hồi về nhà máy để sửa chữa và thay mới trong các trường hợp sau:

Sản phẩm trong quá trình vận chuyển đến tay người dùng bị hư hỏng hoặc bị lỗi

Người dùng có đánh giá về sản phẩm kém chất lượng, lỗi kĩ thuật trong một tuần đầu sử dụng